Graduering

Kupgrader

Skal Godkendes af din træner
Eleven skal som udgangspunkt gå i 6 måneder mellem hver graduering
Eleven udfører formkrav test lørdagen før gradueringen, herunder også teoriprøve.
Graduering sidste lørdag i maj måned og sidste lørdag i november.

Man skal som min. have haft 40 træninger på 6 måneder for, at kunne blive taget i betragtning til, at komme til graduering.

Dangrader

Skal Godkendes af din træner
Skal have en træningsplan
Som udgangspunkt går vi op til graduering i Keo San Do.
Eleven udfører formkrav test før gradueringen. Hvis nogen har et andet tilhørssted kan man godt komme op der. Ønsker man Dangraduering et andet sted, følger man det program som er givet af dem.

Pandakids

Skal Godkendes af din træner
Eleven skal som udgangspunkt gå i 3 måneder mellem hver graduering.
Graduering sidste lørdag i februar, maj, august samt sidste lørdag i november.