GRADUERING

Graduering til Kupgræd:

1 Skal Godkendes af din træner

2 Eleven skal som udgangspunkt gå i 6 måneder mellem hver graduering

3 Elven udføres formkrav

test lørdagen før gradueringen sammen med teoriprøven.

4 Graduering sidste

lørdag i maj måned og sidste lørdag i november

10-5 kup 50Kr for en snip

9-8-7-6-4 Kup 100Kr med et bælte

3-2 Kup 100Kr for en snip + 1 bræt

1 Kup 150Krfor en snip + 2 bræt

Graduering til Dangræd:

1 Skal Godkendes af din træner

2 Skal have er træningsplan

3 Som udgangspunkt går vi op til graduering i Sim uu

3 Elven udføres formkrav

test før gradueringen

4 Hvis nogen har et andet tilhørssted kan man godt komme op der Hvis man vil

op et andet sted følger man det program som er givet ud af dem