Kontingent

Forbund Licens/Forsikring
For medlemsskab i Dansk Taekwondo Forbund skal indbetales et obligatorisk beløb.

250 kr.

Kvartalsvis kontingent

Voksne og børn (over 10 år): 400 kr.
Børn (under 10 år): 300 kr.
Passivt medlemskab: 150 kr.

Licens/forsikring på 250 kr årligt til DTaF er iberegnet i kontingentet.

Kontingentet opkræves

1. januar
1. april
1. juli
1. oktober